Reglement

  • De Kampioenschappen worden overeenkomstig de BBF-reglementen gespeeld.
  • De inschrijving verplicht zich tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht de deelname, uitgezonderd toepassing van het artikel 112. Voor de afwezige speler is de G211 (voor BADMINTON VLAANDEREN spelers) en de C500-LFBB sportifs artikel 512 (voor LFBB spelers) van toepassing.
  • De deelnemers worden persoonlijk verwittigd van het aanvangsuur van zijn/haar eerste partij.
  • De wedstrijdleiding heeft het recht maatregelen te treffen die nodig geacht worden om het kampioenschap vlot te laten verlopen.
  • Deelnemers die medische producten gebruiken dienen dit voor aanvang van hun eerste wedstrijd onder gesloten omslag, via een doktersattest, te melden aan de dopingverantwoordelijke.
  • De deelnemers mogen de zaal zonder toestemming van de referee niet verlaten.
  • De dubbelpartner moet zich afzonderlijk inschrijven.
  • De spelers die coaching voor een wedstrijd willen moeten de naam van hun coach voor het begin van de wedstrijd aan hun tegenstander(s) en de scheidsrechter van de wedstrijd geven.
  • Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn zal er gespeeld worden volgens het poulesysteem of zal de discipline geschrapt worden (bij minder dan 2 inschrijvingen). Artikel 503: Tijdens het tornooi is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het tornooi betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door de houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, webcasting, radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media. BBF en zijn geaffilieerde federaties en elke betrokken fotograaf hebben het recht elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden gemaakt tijdens het tornooi, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.